English

Rasus ieuenctid

Mae rasys iau i blant dan 10, 12, 14, 16 a 18 oed , oedran fel o 1 Ionawr, 2022

Mapiau o’r cyrsiau sydd ar gael i’w lawrlwytho yma

Mae’r amserlen ras yma

Bydd cofnodion ar gyfer y ras iau ar y diwrnod yn y r cwt Cadets wrth ymyl yr llimill derfyn. Bydd yr holl chwaraewyr iau yn cael ei roi bag o bethau da a bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu i enillwyr y categorïau .

Mae mynediad am ddim i chwaraewyr iau lleol ( sy’n byw yng Ngwynedd ) a £ 2 i bawb arall .

Os gwelwch yn dda allwch chi geisio gyrraedd 20 munud cyn dechrau eich ras ar gyfer cynhesu gydag un o’n hyfforddwyr arbenigol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach , e-bostiwch snowdoniamarathon@btinternet.com