English

FAQ

C. Beth yw’r terfyn amser cwrs?

A. Cyfranogwyr yn dechrau y marathon yn ystod dechrau swyddogol ac yn cyrraedd yr amser torri i ffwrdd o 2.30 pm yn Snowdon Ranger Hostel Ieuenctid.

C. Ble mae’r Marathon Eryri yn cychwyn a gorffen?

A. Mae’r ras yn dechrau ychydig y tu allan Llanberis ac yn gorffen ar y Stryd Fawr Llanberis.

C. Pryd byddaf yn cael fy llythyr cadarnhad?

A. bob ymgeisydd ar-lein yn cael eu hanfon e-bost cadarnhau ar unwaith. Gall y rheini Post cymryd ychydig yn hirach ond fel arfer yn cael eu prosesu o fewn 7 diwrnod o’i dderbyn.

C. Ble mae’r Expo cael ei gynnal?

A. Pencadlys Digwyddiad yng Nghanolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru.

C. Ble byddaf yn casglu fy pecyn ras?

Pecynnau A. ar gael wrth gofrestru, bydd matiau diod yn cael ei roi allan ar y diwedd. Bydd cofrestru yn rhedeg o 10 am tan hanner nos ar ddydd Gwener a bydd yn agor eto gweithio am 6.30am fore Sadwrn tan 09:30.

C. Pryd bydd y canlyniadau marathon ar gael?

A. Bydd y canlyniadau ar gael wrth i’r rhedwyr yn dod i mewn. Byddant yn ar-lein (ar ein safle) gan nos Sadwrn yn gynnar. Bydd rhedwyr sydd wedi rhoi eu rhifau ffôn symudol yn cael ei anfon neges destun gyda eu hamserau unigol yn fuan ar ôl y ras.

C. Ydw i wedi ei dderbyn?

A. Os yw eich enw yn ymddangos ar y Rhestr Mynediad hyn yn golygu eich bod wedi cael eich derbyn a chadarnhau eich cais i mewn i’r marathon. Llongyfarchiadau!

C. Beth fyddaf yn ei dderbyn pan fyddaf yn gorffen y marathon?

A. Bydd yr holl rhedwyr marathon yn derbyn crys T hil, rhaglen a chynhyrchion ynni wrth gofrestru a bydd coaster llechi a lluniaeth ar gael ar y diwedd.

C. A ydych yn cludo bagiau o’r cychwyn i’r diwedd?

A. Na, nid oes angen fel dechrau dim ond 5 munud o’r pencadlys ras. Bydd cyfleusterau storio bagiau yn yr ardal derfyn.